( NEEQ:870643)

粤港湾华堂1号 
项目详情

粤港湾华堂1

位于东莞市塘厦镇迎宾大道20号,总建筑面积为123340㎡,本工程有8栋建筑单体,高层均为框架剪力墙结构,5号6号为28层商业楼;其余2号、3号、7号、8号均为32层住宅,1号、4号为1层门楼,地下室2层。业态为住宅+公寓,项目总用地面积25743.96m2,总建筑面积约117221.12m2。

1号 (2).png